Nimi: Heidi Hoffman

Ammatti: Controller,

Koulutus: tradenomi (AMK), henkilöstöjohtaminen

hoffmanheidi(at)hotmail.com

https://www.facebook.com/heidihoffmankuntavaikuttaja

HYVIÄ PÄÄTÖKSIÄ SYDÄMELLÄ JA JÄRJELLÄ

Toimin Mäntsälässä varavaltuutettuna kunnanvaltuustossa ja olen sivistyslautakunnan jäsen. Minulle on tärkeää päästä kehittämään ja parantamaan asioita ja olen valmis tekemään niiden eteen työtä. En pelkää tuoda esiin mielipiteitäni ja uskallan ottaa kantaa. Toimin myös Mäntsälän Marttojen hallituksen jäsenenä sekä mediamarttana. Olen Mäntsälän Kokoomuksen hallituksessa ja lisäksi olen vaalipäällikkönä ja mediavastaavana. Näen, että sotepalveluissa voidaan tuoda helpotusta tavoitettavuuteen esim. digitaalisten palveluiden avulla. Mäntsälässä on kokemusta lääkärin etävastaanotosta ja näitä kokemuksia voidaan hyödyntää ja kehittää palvelua edelleen. Tietenkin rinnalla täytyy säilyttää lähipalveluita, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää digitaalisia palveluita. Voidaan myös ajatella, että palvelu tulee ihmisten luokse ja miettiä siihen sopivia ratkaisuja.

Olen työssä Helsingin yliopistolla, Lahden toimipisteessä ja toimin controllerina, eli johdon talousasiantuntijana. Olen tehnyt erilaista hallintotyötä ja esimiestyötä yliopistolla jo pitkään, vuodesta 2004 lähtien. Olen myös mukana yliopiston Yhteistyöryhmässä oman yksikköni edustajana. Minulla on siis pitkäaikainen kokemus talousasioista ja huolellisesta sekä tarkasta taloudenpidosta. Kuitenkin soteasioita tulee lähestyä ensisijaisesti ihminen edellä -näkökulmasta, jotta hyvinvointikeskuksissa päästään ihmisten kannalta hyvään lopputulokseen.

Ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat tärkeitä minulle ja toimin Mäntsälän Seta ry:n varapuheenjohtajana. Koen, että yhdistystoiminnan ja kuntapolitiikan kautta pystyy vaikuttamaan kunnan asioihin ja edistämään ihmisten hyvinvointia. Tärkeää on myös verkostoitua ja nähdä isompia kokonaisuuksia.

Haluan vaikuttaa asioihin ja uskon, että yhteystyöllä meillä on hyvät mahdollisuudet saada toimiva soteratkaisu luotua. On tärkeää, että ihmiset pääsevät sujuvasti ja nopeasti hoitoon ja rajalliset resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin. Palveluita pitää saada juuri silloin kuin niitä tarvitsee ja tässä tarvitaan sekä julkista, että yksityistä terveydenhuoltoa. Palveluseteli antaa mahdollisuuden valita hoitopaikan ja sen käyttöönottoa kannatan. Lisäksi Kelakorvaustajärjestelmää tulee kehittää edelleen, ei lakkauttaa.

Mielenterveyspalveluissa on ensiarvoisen tärkeää, että hoitoon voi hakeutua nopeasti ja tähän tarvitaan lakisääteinen terapiatakuu. Myös muissa palveluntarpeissa tulee keskittyä ennaltaehkäisyyn ja nopeaan apuun, näin päästään ihmisen kannalta hyvään lopputulokseen sekä myös säästetään kustannuksissa. Lapsiperheille tarjottavissa palveluissa korostuu myös ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen merkityksen tärkeys. Vammaisten sekä ikäihmisten palveluissa kannattaa hyödyntää henkilökohtaista budjettia, jota asiakas voi käyttää sovittujen reunaehtojen puitteissa toimintakykyä edistävien ja arkea helpottavien palveluiden hankkimiseen. 

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää ja siksi opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut täytyy pitää edelleen lähellä lasten ja nuorten arjessa.

Hoitoon tulee päästä sujuvasti ja nopeasti. Toimivat palvelut ja mahdollisuus valintaan palveluntarjoajissa on tärkeää. Turvataan tukipalvelut mm. lapsiperheille, vammaisille ja vanhuksille ja keskitytään ennaltaehkäisyyn, näin syntyy myös säästöä. Tehdään päätöksiä ihminen edellä ja maalaisjärjellä.

 Sydämellä ja järjellä – kohti hyvää sotea!