Kuva: Niina Rodionoff

Nimi: Marjaana Manninen

Ammatti: Opetusneuvos

kunnanvaltuutettu

marjaana.manninen(at)mantsala.fi

Elän tätä päivää, opin eilisestä ja rakennan siltoja tulevaan

Olen Marjaana Manninen. Asun Mäntsälässä perheeni kanssa. Elämässä parasta juuri nyt on perhe, ystävät, merkityksellinen työ ja kestävää hyvinvointia edistävä arkiympäristö. Arjen hyvinvointi on välittämistä ja parasta yhdessä tehtynä.

Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri, kotitalousopettaja. Tunnen Keski-Uudenmaan alueen palveluiden arkea, sillä olen ollut työssä Mäntsälän kunnassa mm. opettajana. Olen täydentänyt osaamistani erityispedagogiikan opinnoilla sekä johtamisen erikoisammattitutkinnossa. Kunnan pedagogisen johtamisen tukena ja opetuspäällikkönä sekä erilaisissa luottamustehtävissä, olen tehnyt yhteistyötä myös alueen muiden kuntien kanssa. Nykyisessä työssäni Opetushallituksessa hoidan opetusneuvoksena kansallisia koulutuksen kehittämistehtäviä. Olen saanut olla puhujana useissa paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa. Olen tottunut toimimaan jäsenenä tai puheenjohtajana erilaisissa kansallisissa tai kansainvälisissä neuvottelukunnissa, verkostoissa ja työryhmien jäsenenä.

Olen toiminut yli kolmenkymmenen vuoden ajan ja toimin edelleen erilaisissa luottamustehtävissä. Parhaillaan olen Mäntsälän kunnanvaltuutettu ja myös ETEVA kuntayhtymän yhtymähallituksen puheenjohtaja, KEUDAn valtuuston jäsen sekä HUS Hyvinkään sairaalan lautakunnan varajäsen. Toimin myös Mäntsälän Osuuspankin hallintoneuvoston varapuheenjohtajana. Hyvinkään sairaalan lautakunnan aikaisempi jäsenyys on antanut näkemystä sekä perus- että erikoissairaanhoidon järjestämisestä. Eteva kuntayhtymä on yksi Suomen suurimmista vammaisalan osaamiskeskuksista. Etevassa keskitymme erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden ja heidän perheidensä palveluihin alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Olen kokenut, rohkea, luotettava ja sitoutunut minulle annettuihin tehtäviin. Koulutukseni sekä työ- ja harrastuskokemukseni sekä laaja-alaiset luottamustehtävät ovat antaneet monipuolisen näkemyksen lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvoinnin tilasta, erityisryhmien tarpeista, opiskeluhuollon kokonaisuudesta, yhteistyön ja erilaisen verkostoitumisen merkityksestä sekä tulevaisuuden hyvinvoinnin ja terveyden menestystekijöistä.

Välittäminen ja luottamus luovat hyvinvointia

Yhteiselle alueellemme annetusta tehtävästä selviytymisen elinehtona on hyvinvointialueen ja kuntien palveluiden vuorovaikutus, yhteisten voimavarojen ja talouden turvaaminen sekä parhaiden käytäntöjen säilyttäminen, ylläpitäminen ja parantaminen. Usko tulevaisuuteen ja hyvinvoinnin rakentaminen on yhteinen asia. Perheiden jaksaminen ja osaaminen lasten ja nuorten kasvatuksessa luo pohjan sille työlle, joka tehdään kuntien varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja seuratyössä. Hyvinvointialueen palvelustrategiasta päätettäessä on tärkeää keskittyä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen – korjaavat ja erityiset toimenpiteet toteutetaan laadukkaasti ja oikea-aikaisesti lähellä. Kodinomaiset palvelut vahvistavat turvallisuuden tunnetta. Välittävän huolenpidon ilmapiiri sekä luottamuksen ja erityisosaamisen ylläpitäminen lapsia ja nuoria sekä erityisryhmiä koskevissa palveluissa ovat perusta laadukkaalle ja kestävälle hyvinvointityölle.

Kukaan ei tee ihmeitä yksinään, menestys on joukkuelaji

Haluan rakentaa ja ylläpitää turvallista ja hyvää aluetta asua ja elää. Välitän yhteisestä tulevaisuudestamme ja haluan osallistua hyvinvointitalkoisiin.

Asia, joka askarruttaa minua juuri nyt on asioiden tärkeysjärjestys. Kerrothan näkemyksiäsi terveyden ja hyvinvoinnin nykyisyydestä ja toiveista sen tulevaisuudesta minulle. Tavataan ja jutellaan, otetaan vastuu yhdessä.

ystävällisesti

Marjaana