Nimi: Pihla Keto-Huovinen

Ammatti: Kansanedustaja

Koulutus: Aluesyyttäjä

pihla.keto-huovinen@eduskunta.fi

https://www.pihlaketo-huovinen.fi/

https://www.facebook.com/pihla.ketohuovinen

https://instagram.com/ketohuovinen

Olen Pihla Keto-Huovinen, ensimmäisen kauden kansanedustaja Uudeltamaalta, Mäntsälästä. Kunnallispolitiikassa olen mukana neljättä kautta. Siviiliammatiltani olen aluesyyttäjä. Perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi lasta, joista toinen on päiväkoti-ikäinen ja toinen ala-asteella sekä koira.

Aikoinaan, kun lähdin mukaan politiikkaan, halusin olla vaikuttamassa arjen palveluihin. Siitä on kysymys nytkin. Aluevaaleilla, jotka monelle tuntuvat vierailta, on tulevaisuudessa suuri merkitys meidän jokaisen turvalliseen ja hyvään arkeen. Aluevaltuustoissa päätetään niin vanhusten- kuin lapsiperheiden palveluista, terveydenhuollosta, mielenterveyspalveluista ja ensihoidosta sekä palo- ja pelastusalan asioista.

Minusta jokaisen tulee päästä hoitoon nopeasti, jolloin terveydentila ei heikkene eivätkä hoitokustannukset kasva. Itse näen, että johtoajatuksena palveluista päätettäessä tulee olla ennaltaehkäisy, jolloin selviämme pienemmillä inhimillisillä ja taloudellisilla kustannuksilla.

Lapsiperheiden tulee saada oikea-aikaisesti ja odottelematta riittävästi tukea arkeen ennen kuin koko perhe uupuu ja tarvitaan lastensuojelun raskaita palveluita. Ikäihmisten on saatava tarvitsemansa turva ja hoiva sekä omaisia, jotka hoitavat läheisiään on tuettava systemaattisesti.

Mielenterveys – ja päihdepalveluihin on päästävä matalalla kynnyksellä, ei voi olla niin, että nuoret hoitavat päihteillä mielenterveyden ongelmia. Tämän vuoksi näen tärkeänä, että toteutamme terapia- ja päihdehoitotakuut.

Meillä kaikilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omiin palveluihimme ja siksi ottaisin mm. palvelusetelin laajemmin käyttöön ja kehittäisin Kela-korvausta. Mahdollisuus valita palveluntuottaja vaikuttaa palveluiden laatuun. Tämä on meidän jokaisen etu.

Tärkeää on huolehtia pelastustoimen toimintavalmiudesta mm. varmistamalla riittävä rahoitus, koulutus ja resurssit. Pelastusalanammattilaiset ovat yleensä ensimmäisenä paikalla, kun on hätä ja näin tulee olla jatkossakin.

Sote-menot on myös saatava kuriin siten, että uudistetaan toimintatapoja ja lisätään kustannusten läpinäkyvyyttä. Lasten ja tulevien sukupolvien piikkiin eläminen tai verojen korottaminen ei ole kestävä ratkaisu.

Tulevaisuutta ei kukaan meistä voi ennustaa, mutta on oltava näkemys siitä, millainen sen toivoisi olevan. Siksi sydän on oikealla.