Kohti hyvää sotea

Tulevissa aluevaaleissa äänestetään monista erittäin tärkeistä asioista, jotka vaikuttavat meidän kaikkien arkeen ja elämään. Hyvinvointialueiden tehtäviä tulevat olemaan: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, lasten, nuorten ja perheiden palvelut, työikäisten palvelut, ikääntyneiden palvelut, …

Mäntsälä – tuleva ympäristökunta

Uskon, että monelle meistä yksi tärkeimpiä asioita Mäntsälässä on upea, rikas ja monipuolinen luonto. Saamme nauttia hienosta ympäristöstä ja tuntuu etuoikeutetulta asua näin. Mäntsälän luonto ja ympäristö on suuri voimavara, …