Mäntsälä – tuleva ympäristökunta

Heidi Hoffman, controller

Uskon, että monelle meistä yksi tärkeimpiä asioita Mäntsälässä on upea, rikas ja monipuolinen luonto. Saamme nauttia hienosta ympäristöstä ja tuntuu etuoikeutetulta asua näin. Mäntsälän luonto ja ympäristö on suuri voimavara, josta meidän tulee pitää hyvää huolta.

Työssäni Helsingin yliopiston Lahden yksikössä olen päässyt seuraamaan mielenkiinnolla, miten Lahti toimii Euroopan ympäristöpääkaupunkina 2021. Tästä heräsikin ajatus, miten voisimme Mäntsälässä ottaa mallia Lahden hyvistä käytänteistä ja tuoda ne meille. Miten voisimme toimia, jotta meillä olisi mahdollista olla tulevaisuudessa Mäntsälä – Euroopan ympäristökunta.

Lahdella on rohkea visio ja tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2025, leikata kasvihuonepäästöjä 80 %, tulla jätteettömäksi kiertotalouskaupungiksi 2050 mennessä, suojella luontoa ja arvokkaita pinta- ja pohjavesialueita ja kannustaa kestäviin liikkumismuotoihin: kävelyyn, pyöräilyyn, joukkoliikenteeseen tai vaikka hiihtoon. Näissä tavoitteissa Lahti on hyvä esimerkki meille kaikille kunnille ja kaupungeille.

Lahdessa ympäristötyötä on tehty pitkäjänteisesti jo 1970-luvulta lähtien ja kaikki on alkanut Lahden Vesijärven puhdistus- ja suojelutyöstä. Nyt Mäntsälän kunta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä paikalliset toimijat ja asukkaat ovat aloittaneet Mäntsälässä Kilpijärven ja Isojärven kunnostuksen suunnittelun. Molempien järvien ekologinen tila on tällä hetkellä huono. Kunnostustoimia on tarkoitus päästä toteuttamaan ensi vuonna ja on todella hienoa, että tämä asia etenee meillä Mäntsälässä. On hienoa, että mukana on paikallisia toimijoita ja asukkaita.

Tärkeä asia, minkä Lahden esimerkistä voi huomata on se, että Lahden matkassa ympäristöpääkaupungiksi iso asia on ollut yhdessä tekeminen. Alusta asti paikalliset on otettu mukaan toimintaan ja kaikki on tapahtunut hyvin pitkälti alhaalta ylöspäin, ei toisinpäin. Lahdessa otettiin käyttöön myös osallistava budjetointi, jossa lahtelaiset saivat itse vaikuttaa siihen, mihin rahaa käytetään ja tuloksena oli mm. kirsikkapuiston toteuttaminen. Meillä Mäntsälässä on hyvät mahdollisuudet saada kuntalaiset mukaan, sillä ympäristöasioihin vaikuttaminen kiinnostaa monia.

Lahdessa yritykset osallistuvat ympäristöpääkaupunki -hankkeeseen omilla ympäristöinnovaatioillaan. Ne muodostavat samalla verkoston, jossa kehitetään vastuullisuustoimintaa yhdessä korkeakoulujen ja asukkaiden kanssa. Tähän meilläkin olisi Mäntsälässä erinomainen mahdollisuus, sillä meillä on yrityksiä, jotka pitävät ympäristöarvoja tärkeänä ja joista saisi koottua vastaavan verkoston. Uusina ympäristön ja ekologisuuden huomioivina yrityksinä olemme saamassa ekokampaajan, uudenlainen kirpputoriketju on avannut ensimmäisen myymälänsä keskustassa ja tarjolla on ekologinen muuttopalveluyritys. Lisäksi meillä on monia muita yrityksiä, joissa olisi varmasti halukkuutta lähteä mukaan ympäristökunta -hankkeeseen. Myös oppilaitosten, kunnan palveluiden toimijoiden sekä yhdistysten yms. mukaan saanti antaisi valtavasti positiivista synergiaa.

Haluan olla varmistamassa, että tulevaisuudessakin saamme nauttia Mäntsälän ympäristöstä ja luonnosta. Ilmastonmuutos on globaali asia, mutta teot tehdään jokaisen meidän toimesta kuntatasolla. Haluan olla vaikuttamassa, että ympäristöasioissa tänä päivänä olemme rakentamassa tulevaisuuden Mäntsälää ja etsimässä kestäviä ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja yhdessä.

Kirjoitus on alunperin julkaistu Mäntsälän Uutisissa 26.5.2021

Heidin ehdokassivu Facebookissa löytyy täältä.