Mäntsälän Kokoomuksen kuntavaaliteemat

Mäntsälän Kokoomuksen kuntavaaliteemoja nostettiin esille Mäntsälän Uutisten 27.4. julkaistussa artikkelissa. Tässä kirjoituksessa käsitellään vielä tarkemmin kuntavaaliteemamme sekä kantamme keskustelua herättäneisiin ajankohtaisiin aiheisiin.

1. Mitkä ovat keskeiset kuntavaaliteemanne?

Kokoomus lähtee kuntavaaleihin Mäntsälässä sloganilla – Rakennetaan terve kunta, siksi sydän on oikealla. Keskeiset kuntavaaliteemat ovat:


1) Terveet ja turvalliset koulut, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että meillä on laadukkaat koulut, joissa lapsemme saavat hyvää opetusta eikä kenenkään tarvitse pelätä – kiusaamiselle kouluissa laitetaan piste. Turvallisuuteen kuuluu myös oikeus turvalliseen koulutiehen.


2) Terveyden – ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa, joka tarkoittaa mm. ennaltaehkäiseviin toimiin panostamista, muun muassa siten, että kunta olisi mahdollisimman hyvä ympäristö liikkua eri-ikäisille kuntalaisille.


3) Kylien ja keskustan tasapainoinen kehittäminen. Palvelukyläalueiden houkuttavuus ja vetovoimalisäys Mäntsälälle on huomattu. Etätyön lisääntyminen ja tekniikan kehittyminen ovat jo laajasti mahdollistaneet työn tekemisen myös muualta käsin kuin työpaikalta, mikä vaikuttaa pääkaupunkiseudun kehyskuntien houkuttelevuuteen myönteisesti ja tätä kehitystä on tuettava.


4) Vahva kuntatalous, jolla voimme rahoittaa tarvitsemamme palvelut. Tähän tarvitsemme muun muassa yrityksiä, koska ilman menestyviä yrityksiä, jotka luovat työtä ja verotuloja kunta ei pärjää. Kunnan tulee huolehtia paikallisten yritysten toimintaedellytyksistä ja panostettava jatkossakin yritys- ja asuntotonttien kaavoittamiseen. Lisäksi kunnan julkiset hankinnat tulee valjastaa paremmin kehittämään yrittäjyyttä ja työllisyyttä.

2. Mitkä mielestänne ovat kuntien painopistealueet tulevina vuosina?

Kuntien painopistealueet tulevina vuosina tulevat olemaan elinvoima-, sivistys- ja teknisellä puolella.

3. Onko mielessänne jotain uusia asioita, joita aiotte tuoda Mäntsälän kuntaelämään ensi vaalikaudella?

Kuntapolitiikassa vuoropuhelu synnyttää ymmärrystä, jonka takia on ehdottoman tärkeää lisätä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Korona-aika on selvästi lisännyt tunnetta siitä, etteivät kuntalaiset tule kuulluiksi päätöksenteossa, mikä ei ole hyvä asia. Tähän yhtenä ratkaisuna voisi olla ns. kyläparlamentit, jotta keskustelu asukkaiden ja päättäjien välillä lisääntyisi.

4. Mikä on kantanne Arolan koulun lakkauttamiseen?

Asiasta on päätetty yhdessä muiden ryhmien kanssa valtuustossa talouden sopeuttamisohjelman yhteydessä ja kokoomus on tämän päätöksen takana ja jo valtuustokaudella 2012-16 tehtiin kouluverkkosuunnitelma, jonka mukaisesti on edetty.

5. Onko vielä muita alakouluja, jotka Mäntsälästä pitäisi mielestänne lakkauttaa?

Ei tällä hetkellä, mutta vuosien päästä tilanne voi olla eri. Tärkeintä mielestämme on, että lapsilla on terveelliset ja turvalliset koulut sekä reilu ja tasa-arvoinen oppimisympäristö, jossa heille voidaan tarjota laadukasta opetusta. Mäntsälässä onkin rakennettu paljon uusia kouluja ja myös alueellisiin kyläkouluihin on satsattu paljon.

6. Mikä on puolueenne/ryhmänne kanta lentokentän rakentamiseen?

Kokoomus näkee lentokentän elinvoimatekijänä ja mahdollisuutena kehittää kunnan palveluita. Lentopaikka mahdollistaisi myös mm. kadonneiden etsinnän droneilla ja maastopalovalvonnan. Kenttä myös toisi toivottuja veroeuroja kunnalle, joilla rahoittaa palveluita, joita ihmiset toivovat.

7. Pitäisikö uimahallin rakentaminen aloittaa ensi vaalikaudella?

Uimahallia on toivottu jo pitkään Mäntsälään ja on tärkeää, että sijoituspaikasta on tehty päätös. Nyt on huolehdittava jatkoaskelmerkeistä eli siitä, että paikka kaavoitetaan ja huolehditaan siitä, että uimahalli pysyy valtionavustusten hankelistalla. Uimahallin rakennuskustannukset ovat noin 15 miljoonaa euroa ja vuosittaiset käyttökustannukset noin 1,5 miljoonaa euroa, mitä voi verrata siihen, että Mäntsälä 2026- talouden sopeuttamisohjelman sopeutustoimet olivat noin 10 miljoonaa euroa. Käyttökustannusten rinnalla on huomioitava kuitenkin myös hallin ennaltaehkäisevät terveysvaikutukset ja menosäästöt tältä osin. Kun talous on kunnossa, niin vilpitön toiveemme on, että uimahalli voidaan tällöin rakentaa kaikkien kuntalaisten iloksi ja liikuttajaksi.

8. Mitä mieltä olette poliittisen some-keskustelun tasosta Mäntsälässä?

Politiikan keskustelukulttuuri ei aina ole niin toista ihmistä kunnioittavaa kuin toivoisi, joten kehittämisen varaa on. Huomaavaisuus on aina etu.