NimiToimi
Pihla Keto-Huovinenkv pj
Suvi Pirkolakh 2. vpj
Annika Warras-Stjernvallkh hvj
Eero Kokkokh jäsen
Jussi Heikkiläkh hvj
Matti Virpiarovaltuutettu
Anna Helinvaltuutettu
Marjaana Manninenvaltuutettu
Harri Krakauvaltuutettu
Juho-Ville Heikkilävaltuutettu
Jari Sillanpää1. varavaltuutettu
Asko Eerola2. varavaltuutettu
Heidi Hoffman3. varavaltuutettu
Tommi Luhtaniemi4. varavaltuutettu
Merja Vikman-Kanerva5. varavaltuutettu
Hemmo Siljander6. varavaltuutettu
Minttu Jores7. varavaltuutettu
Jukka Pahkamäki8. varavaltuutettu
Aaro Harju9. varavaltuutettu
Pekka Puisto10. varavaltuutettu

kv = kunnanvaltuusto
kh = kunnanhallitus