NimiToimi
Pihla Keto-Huovinenkv pj
Eero Kokkokh 2. vpj
Annika Warras-Stjernvallkh jäsen
Jussi Heikkiläkh hvj
Matti Virpiarovaltuutettu
Anna Helinvaltuutettu
Marjaana Manninenvaltuutettu
Harri Krakauvaltuutettu
Juho-Ville Heikkilävaltuutettu
Jari Sillanpäävaltuutettu
Asko Eerola1. varavaltuutettu
Heidi Hoffman2. varavaltuutettu
Tommi Luhtaniemi3. varavaltuutettu
Merja Vikman-Kanerva4. varavaltuutettu
Hemmo Siljander5. varavaltuutettu
Minttu Jores6. varavaltuutettu
Jukka Pahkamäki7. varavaltuutettu
Aaro Harju8. varavaltuutettu
Pekka Puisto9. varavaltuutettu
Pirjo Vainio10. varavaltuutettu

kv = kunnanvaltuusto
kh = kunnanhallitus