Rakennetaan yhdessä terve kunta

Julkinen terveydenhuolto on tähän asti ollut iso osa kunnan budjettia. Sen siirryttyä nyt Keusotelle jää kunnalle aiempaa huomattavasti vähemmän määrärahoja millä toimia. Tämä taasen luo lisää paineita saada kunnan talous tasapainoon. Sote-uudistuksen jälkeen kunnalle jää hoidettavaksi lähinnä tekninen puoli sekä sivistyspalvelut (koulut, kulttuuri, jne).

Sivistyspalveluista emme saa tuloja, joilla voitaisiin paikata taloutta. Sivistyspuolen kustannukset tulevat kasvamaan kun toisen asteen koulutus muuttuu maksuttomaksi laajennetun oppivelvollisuuden astuessa voimaan. Valtio on luvannut hoitaa kustannukset, mutta tämä jää nähtäväksi. Marinin hallitus kertoi varaavansa 200€ oppilasta kohden kirjahankintoihin, mutta tuo määrä ei riitä etenkään lukioiden kohdalla.

Teknisellä puolella on hieman paremmat tulonansaitsemismahdollisuudet. Hyvällä markkinoinnilla ja suunnittelulla voimme saada tonttikaupan kukoistamaan. Kunnalla on pitkäkatseisesti hankitut isot tonttivarannot, mutta kaavoittaminen on tällä hetkellä liian hidasta ja markkinointi minimaalista.

Aktiivinen ELY:n lobbaus olisi paikallaan, jotta saisimme päivitettyä tarvittavat liikennejärjestelyt. Mäntsälällä on loistavan sijaintinsa ja hyvien liikenneyhteyksien vuoksi erinomaiset mahdollisuuden kasvaa. Kuntaamme pitää saada enemmän PK-yrityksiä sen sijaan, että kalastelemme pelkästään isoja yrityksiä. Yksi kasvun edellytyksistä on kaavoitus, jolla pystytään ohjaamaan asumista, yrittämistä ja liikennettä. Tämän tärkeyteen tulee panostaa. Työmatkaliikenteessä ei saa olla esteitä eikä kustannuslisiä pääkaupunkiseudulle. Raide- ja bussiliikennettä tulee myös kehittää entisestään.

Terveyspuolella saamme kuntaamme paremmat palvelut, jos otamme Keusotessa käyttöön palvelusetelit. Tätä hanketta tulee ajaa aktiivisesti. Valtuustokaudella 2013-2017 järjestin Jyväskylästä palveluseteliasiantuntijan kertomaan palvelusetelin Jyväskylälle tuomista hyödyistä (siellä palvelusetelin käyttöaste on huomattavan korkea), mutta käyntiä ei valitettavasti huomioitu kunnassamme. COVID-19 tulee kurittamaan palveluja monella saralla ainakin vielä tämän vuoden, mikä kurjistaa lisää kunnan taloutta. Valtio ei millään pysty korvaamaan kaikkia pandemian aiheuttamia menetyksiä. Jo nyt on nähty pandemian vaikutukset esimerkiksi nuorten henkiseen tilanteeseen kun useat paikat ovat kiinni ja lähes kaikki tapahtuu etänä. Elämää ei voi elää etänä.

Näen kunnassamme myös paljon positiivista kunhan saamme palaset kohdalleen. Se tosin vaatii enemmän yhteistä tahtoa kuin politiikkaa. Mitä enemmän saamme ihmisiä työhön ja kuntaamme työpaikkoja, sitä enemmän kuntamme saa verotuloja. Veroprosentin laskeminen on iso asia, mikä osaltaan vaikuttaa positiivisesti muuttovirtaan. Pienempi veroprosentti merkitsee sitä, että kuntalaisille jää enemmän rahaa käteen millä ostaa tuotteita ja palveluja. Tämä puolestaan tuo lisää tuloja ja elinvoimaa paikkakunnalle myös muiden kuin verojen muodossa. Näillä keinoilla luomme Mäntsälästä monipuolisesti vetovoimaisen paikkakunnan asua ja yrittää!

Jari K. Sillanpää, puheenjohtaja, Mäntsälän Kokoomus ry
Juttu on julkaistu alunperin Mäntsälän Sanomissa 17.2.2021